Polgrain sp. z o.o.

Benedykta 1,  
03-606 Warszawa

e-mail: polgrain@polgrain.com

Telefon :  +48 22 678 95 19
Fax: +48 22 678 87 03
 

Aktualnie zawieramy kontrakty na zboża ekologiczne z ostatnich zbiorów.